سفری به کشف خود

در راه صعود به قله خودشکوفایی همراهتان هستیم

درباره

دوره خودشکوفایی

دوره روانشناختی خودشکوفایی برای کودکان، یک راه بسیار موثر برای توسعه شخصیت و رشد اجتماعی آنهاست. این دوره، به کودکان کمک می‌کند تا خودآگاهی بیشتری پیدا کنند، احساسات خود را بهتر درک کنند و مهارت‌های ارتباطی قوی‌تری بسازند. از طریق تکنیک‌ها و فعالیت‌های متنوع در دوره روانشناختی، کودکان به یادگیری مهارت‌های مدیریت استرس، حل مسئله، ایجاد اعتماد به نفس و تقویت خودکنترلی می‌پردازند. این دوره به آنها اجازه می‌دهد بهتر در مواجهه با فشارها و چالش‌های روزمره عمل کنند و به صورت کلی، از طریق تقویت روان‌ و توانایی‌های شناختی، به افراد مستقل، با اعتماد به نفس و متعادل تبدیل شوند.

کارگاه های پیش رو

pic-24

دوره خودشکوفایی

دوره روانشناختی خودشکوفایی برای کودکان، یک راه بسیار موثر برای توسعه شخصیت و رشد اجتماعی آنهاست. این دوره، به کودکان کمک می‌کند تا خودآگاهی بیشتری پیدا کنند، احساسات خود را بهتر درک کنند و مهارت‌های ارتباطی قوی‌تری بسازند. از طریق تکنیک‌ها و فعالیت‌های متنوع در دوره روانشناختی، کودکان به یادگیری مهارت‌های مدیریت استرس، حل مسئله، ایجاد اعتماد به نفس و تقویت خودکنترلی می‌پردازند. این دوره به آنها اجازه می‌دهد بهتر در مواجهه با فشارها و چالش‌های روزمره عمل کنند و به صورت کلی، از طریق تقویت روان‌ و توانایی‌های شناختی، به افراد مستقل، با اعتماد به نفس و متعادل تبدیل شوند.

دوره بررسی و شناخت پنج فاکتور اصلی شخصیت در کودکان و نوجوانان

در این دوره کودکان و نوجوانان به شناخت کافی نسبت به ویژگی های شخصیتی خود میرسند و در ارتباط با پنج ویژگی 

اطلاعات کافی از خودشان برای متعادل سازی به دست می آورند

pic-23
سنین

لورم ایسوم متن ساختگی

نوزادان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

کودک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

مهد کودک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

برنامه مراقبتی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ